• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3672/TB-NHKL ngày 22/12/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AP 593159; số vào sổ cấp GCN CH 01011 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 17/10/2012; thửa số: 442; tờ bản đồ số: 8; diện tích: 6.298m2; mục đích sử dụng: Đất ở, đất chuyên trồng lúa nước;  thời hạn sử dụng: lâu dài; đến ngày 02/01/2066; nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất; Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: Ấp Bình Tốt, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đứng tên ông Nguyễn Văn Tần.

Tài sản gắn liền với đất: 

+ Có 01 căn nhà cấp 4 (bốn), khung cột bê tông cốt thép, máy lộp fibro xi măng, Vách tol kẻm, nền lót gạch cemaric. 

+ 20 (hai mươi) vây mai vàng gồm 10 (mười) cây mai lớn và 10 (mười) cây mai nhỏ.

+ 01 (một) cây tắc

+ 01 (một) cây khế

+ 01 (một) cây cao

+ 26 (hai mươi sáu) cây vừa đang cho trái

+ 05 (năm) cây bạch đằng lớn và 02 (hai) cây bạch đằng nhỏ

+ 06 (sáu) cây tràm

+ 01 (một) cây xoài

+ 01 (một) cây mittuma

+ 03 (ba) cây vú sữa

+ 03 (ba) bụi bông trang lớn.

+ Trên tài sản có mộ thờ phụng người thân gia đình (Kienlongbank không phát mãi tài sản, người mua tài sản tự liên hệ chủ cũ giải quyết).

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AP 593160; số vào sổ cấp GCN CH 01012 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 17/10/2012; thửa số: 444; tờ bản đồ số: 8; diện tích: 7.495m2; mục đích sử dụng: đất chuyên trồng lúa nước; thời hạn sử dụng: đến ngày 02/01/2066; nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: Ấp Bình Tốt, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đứng tên ông Nguyễn Văn Tần.

Tài sản gắn liền với đất: Không.

Chi tiết Thông báo số 3672/TB-NHKL ngày 22/12/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank