• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3670/TB-NHKL ngày 22/12/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 593418; số vào sổ cấp GCN CH 01048 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 07/11/2012; thửa số: 1205; tờ bản đồ số: 8; diện tích: 3.854,8m2; mục đích sử dụng: đất chuyên trồng lúa nước; thời hạn sử dụng: đến ngày 02/01/2036; nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: Ấp Bình Tốt, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đứng tên ông Nguyễn Văn Tuấn.

Tài sản gắn liền với đất: Không.

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 593417; số vào sổ cấp GCN CH 01047 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 07/11/2012; thửa số: 443; tờ bản đồ số: 8; diện tích: 1.403,1m2; mục đích sử dụng: đất chuyên trồng lúa nước; thời hạn sử dụng: đến ngày 02/01/2036; nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: Ấp Bình Tốt, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đứng tên ông Nguyễn Văn Tuấn.

Tài sản gắn liền với đất: 

+ Có 01 (một) căn nhà cấp 4 (bốn), khung cột cây gỗ địa phương, máy lợp fibro xi măng, nền lót gạch, vách tole, mặt trước xây tường.

+ Có 22 (hai mươi hai) cây bạch đằng

+ Có 01 (hai) cây xoài chưa cho trái

+ Có 05 (năm) cây dừa đang cho trái

+ Có 02 (hai) cây mai vàng nhỏ.

Chi tiết Thông báo số 3670/TB-NHKL ngày 22/12/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank