• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3668/TB-NHKL ngày 22/12/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP 937644; số vào sổ cấp GCN H 02004 do UBND huyện Phước Long; cấp ngày 31/07/2009; thửa số: 369; tờ bản đồ số: 8; diện tích: 17.755,6m2; mục đích sử dụng: Đất trồng lúa;  thời hạn sử dụng: 02/01/2066; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ; địa chỉ: Ấp Bình Tốt, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đứng tên hộ ông Đỗ Tấn Mi vợ Lê Thị Kiều.

Chi tiết Thông báo số 3668/TB-NHKL ngày 22/12/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank