• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 365B/TB-NHKL ngày 20/03/2024

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 834243, số vào sổ cấp GCN: CH 02419 do do UBND Huyện Krông Năng cấp ngày 19/12/2013 tọa lạc tại Thôn Giang Bình, Xã Tam Giang, Huyện Krông Năng, tỉnh Đắk. Chủ sở hữu: Bà Trần Thị Tuyết Dung và ông Phạm Văn Lợi. Với các đặc điểm tài sản cụ thể như sau: Số thửa: 186; Tờ bản đồ số: 12; Diện tích: 9795,3m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: Đất trồng cây lâu năm: Sử dụng đến ngày năm 2063; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước Công nhận QSDĐ ( khai hoang).

Tài sản gắn liền với đất: 

- 01 căn nhà trệt, kết cấu tường gạch, nền gạch men, diện tích khoảng 65m2.

- 01 trang thờ, kết cấu tường gạch, nền gạch men, diện tích khoảng 2m2.

- 01 giếng đào đường kính 1m, sâu 8m.

- 01 ao chứa nước, diện tích bề mặt 250 m2, sâu 3m.

- Cây bơ trồng khoảng năm thứ 5: 01 cây; cây ổi trồng khoảng năm thứ 5: 03 cây; Trụ tiêu sống: 30 dây; cà phê: 420 cây; Cây mận: 01cây.

- Tài sản gắn liền với đất: Đất trống (cỏ dại mọc), đường đất rộng 3m.

Chi tiết Thông báo số 365B/TB-NHKL ngày 20/03/2024: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank