• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3654/TB-NHKL ngày 20/12/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 568447 (số vào sổ cấp GCNQSDĐ: T05100) do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 12/11/2009 với các đặc điểm cụ thể: thửa đất số 370, tờ bản đồ số 10-1; diện tích 81 m2; mục đích sử dụng đất: đất ở đô thị; thời hạn sử dụng đất: lâu dài tọa lạc tại khóm 4, phường 2, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Chi tiết Thông báo số 3654/TB-NHKL ngày 20/12/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank