• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3652/TB-NHKL ngày 10/11/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 178171, số vào sổ cấp GCN: CTs 04317 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tp Đà Nẵng cấp ngày 20/10/2012. Chi tiết: thửa đất số 214; Tờ bản đồ số 159; diện tích 98,5 m2; mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng đất: lâu dài; tọa lạc TĐC Tân Trà, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng thuộc sở hữu của bà Phạm Nguyễn Tường Vy.

Tài sản gắn liền với đất: Đất trống

Chi tiết Thông báo số 3652/TB-NHKL ngày 10/11/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank