• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3593/TB-NHKL ngày 13/12/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M 713778 do UBND huyện Vĩnh Lợi cấp ngày 20/04/1999: thửa đất số 77; tờ bản đồ số 15; diện tích 244m2; mục đích sử dụng đất nhà ở; thời hạn sử dụng đất lâu dài; tọa lạc tại xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Tài sản gắn liền với đất: nhà cấp 4, có kết cấu tường gạch tô, mái tôn, đòn tay gỗ, nền lát gạch bông.

Chi tiết Thông báo số 3593/TB-NHKL ngày 13/12/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank