• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3589/TB-NHKL ngày 13/12/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M565986, số vào sổ cấp GCN số 01148/QSDD/532/1998, do UBND huyện Vĩnh Lợi (Nay là huyện Hòa Bình) cấp ngày 20/03/1999, với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 988-998, Tờ bản đồ số 07; diện tích 4870m2; mục đích sử dụng đất (Đất trồng lúa); Thời hạn sử dụng đất: Đến 10/2068; tọa lạc tại ấp 19, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Tài sản gắn liền với đất: đất trồng lúa.

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M565989, số vào sổ cấp GCN số 01145/QSDD/532/1998, do UBND huyện Vĩnh Lợi (Nay là huyện Hòa Bình) cấp ngày 20/03/1999, với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 999, Tờ bản đồ số 07; diện tích 3530m2; mục đích sử dụng đất (Đất trồng lúa); Thời hạn sử dụng đất: Đến 10/2068; tọa lạc tại ấp 19, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Tài sản gắn liền với đất: đất trồng lúa

Chi tiết Thông báo số 3589/TB-NHKL ngày 13/12/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank