• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3587/TB-NHKL ngày 13/12/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 558993, số vào sổ cấp giấy chứng nhận 01214QSDĐ/82/99/QĐUB do UBND huyện Vĩnh Lợi cấp ngày 08/05/2001 với các đặc điểm cụ thể: thửa đất số 75; tờ bản đồ số 4; diện tích 6500m2; mục đích sử dụng đất trồng lúa; thời hạn sử dụng đất đến tháng 02/2019; tọa lạc tại xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Tài sản gắn liền với đất: theo hiện trạng thực tế.

Chi tiết Thông báo số 3587/TB-NHKL ngày 13/12/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank