• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3585/TB-NHKL ngày 13/12/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:
Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN 394850 do UBND thành phố Bạc Liêu cấp ngày 11/04/2013: thửa đất số 1408; tờ bản đồ số 5; diện tích 166m2; mục đích sử dụng đất ở tại đô thị và trồng cây hằng năm khác; thời hạn sử dụng đất ở lâu dài, đất trồng cây hằng năm đến ngày 01/05/2067; tọa lạc tại phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tài sản gắn liền với đất: nhà cấp 4, mái lợp tôn, cột bê tông cốt thép, nền lát gạc

Chi tiết Thông báo số 3585/TB-NHKL ngày 13/12/2022: tại đây
 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank