• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3578/TB-NHKL ngày 12/12/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 268276; số vào sổ cấp GCN: CH03976 do UBND thị xã Giá Rai cấp ngày 20/06/2017, thửa đất số 80, tờ bản đồ số 44, diện tích 124,5 m2, mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đất: 01/07/2064, nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: khóm 2, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

- Tài sản gắn liền với đất: Căn nhà cấp 4, xây dựng tường bê tông cốt thép, nền lát gạch men, máy lợp tol tốp lô, vách xây tường.

Chi tiết Thông báo số 3578/TB-NHKL ngày 12/12/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank