• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3574/TB-NHKL ngày 9/12/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số O 855099 do UBND huyện Giá Rai (nay là thị xã Giá Rai) cấp ngày 07/04/2000; thửa đất số 0318, 1196; tờ bản đồ số 12; diện tích 6500m2; mục đích sử dụng: đất trồng lúa; thời hạn sử dụng đất: 23/03/2020; địa chỉ: ấp 3, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (nay là khóm 3, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).

Chi tiết Thông báo số 3574/TB-NHKL ngày 09/12/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank