• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3564/TB-NHKL ngày 1/11/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 672914, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS02800 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 03/9/2019 cho bà Trần Thị Ngọc Thúy; thửa đất số 1119; tờ bản đồ số 1; diện tích 4.076,2m2; mục đích sử dụng đất: đất chuyên trồng lúa nước; hình thức sử dụng: sử dụng riêng; thời hạn sử dụng: đến ngày 15/10/2063; nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: Ấp Bưng Buối, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Chi tiết Thông báo số 3564/TB-NHKL ngày 01/11/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank