• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3561/TB-NHKL ngày 1/11/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 56; tờ bản đồ số: 48; diện tích 3311m²; hình thức sử dụng: riêng: 3311 m2, chung – không; mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm; thời hạn sử dụng đất: 01/07/2064; nguồn gốc sử dụng đất: công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất; tọa lạc tại: xã Ea D’Rơng, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BV 668495; số vào sổ cấp GCN: CH 02164 do UBND huyện Cư M’Gar cấp ngày 10/10/2014.  

Tài sản gắn liền với đất:  khoảng 200 cây muồng đen.

Chi tiết Thông báo số 3561/TB-NHKL ngày 01/11/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank