• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3559/TB-NHKL ngày 1/11/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 80; tờ bản đồ số: 130; diện tích: 24.666,0 m²; hình thức sử dụng: riêng 24.666,0 m²; chung – không; mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm ; thời hạn sử dụng đất: 09/06/2031; nguồn gốc sử dụng đất: nhà nước công nhận quyền sử dụng đất (nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ); địa chỉ: thôn Đắk Tiên, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BU 341698; số vào sổ cấp GCN: CH 03190 do UBND huyện Đắk Song cấp ngày 06/10/2014. 

 Tài sản gắn liền với đất:  01 nhà cấp 4.

+ Kết cấu tường gạch mái tôn, nền xi măng, diện tích khoảng 80m².

+ Mái che khung sắt hộp, mái tôn diện tích khoảng 30m².

- Cây trồng trên đất:  

+ Cây tiêu: khoảng 700 cây năm thứ 8, 01 cây sầu riêng năm thứ 7, 01 cây ổi năm thứ 7, 05 cây bơ năm thứ 4.

Chi tiết Thông báo số 3559/TB-NHKL ngày 01/11/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank