• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3510/TB-NHKL ngày 6/12/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DC437714, số vào sổ cấp GCN CS07015 do Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 10/5/2021, tại thửa đất số 61, tờ bản đồ số 07, diện tích 5.059 m2, mục đích sử dụng: đất trồng cây hàng năm khác, thời gian sử dụng: 10/2063, hình thức sử dụng riêng; tại ấp An Ninh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An.

Tài sản gắn liền với đất: nhà ở riêng lẻ cấp 4, 1 trệt (chưa được công nhận), địa chỉ ấp An Ninh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, diện tích sàn 80 m2, kết cấu tường gạch, sàn gạch, mái tole

Chi tiết Thông báo số 3510/TB-NHKL ngày 06/12/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank