• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3508/TB-NHKL ngày 30/10/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AĐ 773433, số vào sổ cấp GCN: H 00040 do UBND huyện Krông Pắc cấp ngày 03/04/2006 tọa lạc tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Chủ sở hữu: Ông Y Bri Mlô và bà Ma Thị Lanh (Cập nhật chủ sở hữu ngày 14/06/2018). Với các đặc điểm tài sản cụ thể như sau: Số thửa: 11; Tờ bản đồ số: 07; Diện tích: 31.120m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất trồng cây công nghiệp lâu năm; Thời hạn sử dụng: Đến năm 2043; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSDĐ như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Tài sản gắn liền với đất: Cây sầu riêng trồng năm thứ 15: 50 cây, cây bơ trồng năm thứ 10: 06 cây.

Chi tiết Thông báo số 3508/TB-NHKL ngày 30/10/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank