• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3506/TB-NHKL ngày 30/10/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 952098, số vào sổ cấp GCN: CH 00315 do UBND huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 02/11/2011, tọa lạc tại xã Ea Tul, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk. Chủ sở hữu: Ông Nguyễn Anh Tùng và bà Nguyễn Thị Thái Huệ (Cập nhật chủ sở hữu ngày 07/04/2016). Với các đặc điểm tài sản cụ thể như sau: Số thửa: 9; Tờ bản đồ số: 15; Diện tích: 14.285m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: Đến năm 2043; Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Tài sản gắn liền với đất: Đất bỏ hoang, cỏ dại và cây dại mọc hoang. Nhà chòi rộng khoảng 10m2, tường xây gạch trát xi măng, nền xi măng đã bỏ hoang (không tính giá trị).

+ Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 054919, số vào sổ cấp GCN: CH 04315 do UBND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 08/08/2014, tọa lạc tại xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Chủ sở hữu: Ông Nguyễn Anh Tùng và bà Nguyễn Thị Thái Huệ. Với các đặc điểm tài sản cụ thể như sau: Số thửa: 39; Tờ bản đồ số: 4; Diện tích: 3.398,6m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: 2064; Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Tài sản gắn liền với đất: 

- Cây dừa cao trồng khoảng năm thứ 5: 15 cây.

- Cây bơ trồng khoảng năm thứ 3: 20 cây.

- Cây sầu riêng trồng khoảng năm thứ 2: 30 cây.

- Cây cà phê trồng khoảng năm thứ 4: 300 cây.

- 01 cây mít đường kính khoảng 70cm, trồng khoảng năm thứ 10.

- Chanh dây trồng khoảng hơn 01 năm, đã già cỗi (không tính giá trị): khoảng 100 dây.

- Tiêu trụ gỗ đã già cỗi, không thể phục hồi (không tính giá trị): khoảng 120 cây.

- 01 giếng đào đường kính dưới 1m, sâu khoảng 8m.

Chi tiết Thông báo số 3506/TB-NHKL ngày 30/10/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank