• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3492/TB-NHKL ngày 5/12/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận số CQ 234319, số vào sổ cấp GCN CS 02698, do sở tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang cấp ngày 07/12/2018, với các đặc điểm cụ thể như sau: Thửa đất số: 09; tờ bản đồ số 11; diện tích 758.7 m²; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 200.0 m², đất trồng cây lâu năm 558.7 m²; Thời gian sử dụn đất: Đất ở: Lâu dài, đất trồng cây lâu năm: đến ngày 14/02/2064. Tọa lạc tại: xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Tài sản đứng tên bà Lê Ngọc Ý.

Chi tiết Thông báo số 3492/TB-NHKL ngày 05/12/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank