• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3473/TB-NHKL ngày 25/10/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

+ Tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 271434, số vào sổ cấp GCN: CH 00557 do UBND huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cấp ngày 17/05/2010 (Cập nhật chủ sở hữu ngày 26/12/2017), thửa đất tọa lạc tại Bon Đắk Prí, xã Nâm N'Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Chủ sở hữu: Ông Vũ Nguyên Thống và bà Phạm Thị Xuân. Với các đặc điểm tài sản cụ thể như sau: Số thửa: 169; Tờ bản đồ số: 20; Diện tích: 7.160m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: Đến ngày 15/10/2043; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Tài sản gắn liền với đất: Cây điều trồng năm thứ 9: 03 cây, cà phê trồng năm thứ 12: 175 cây, tiêu trụ sống trồng năm thứ 8: 03 trụ, cây muồng đường kính khoảng 10 cm, trồng năm thứ 2: 250 cây, bắp (ngô) trồng khoảng 01 tháng: 2.500 m2.

Chi tiết Thông báo số 3473/TB-NHKL ngày 25/10/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank