• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3465/TB-NHKL ngày 1/12/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 607, tờ bản đồ số 117, diện tích 43,4 m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị, thời gian sử dụng: Lâu dài, nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất, hình thức sử dụng riêng; tại địa chỉ số 504/82/1 đường Kinh Dương Vương, phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM, theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành: CN 160750, số vào sổ cấp GCN: CH16726 do Uỷ ban Nhân dân quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 30/05/2019.

Tài sản gắn liền với đất: Là nhà ở riêng lẻ, diện tích xây dựng: 37 m2, diện tích sàn  74 m2, hình thức sở hữu riêng; cấp (hạng): Cấp 4, địa chỉ tại 504/82/1 đường Kinh Dương Vương, phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM.

Chi tiết Thông báo số 3465/TB-NHKL ngày 01/12/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank