• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3428/TB-NHKL ngày 30/11/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 652376; thửa đất số 1893; tờ bản đồ số 2, diện tích 456 m2, mục đích sử dụng đất: đất ở tại nông thôn: 300 m2, đất trồng lúa 197.2 m2, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận H00993 do UBND huyện Bình Đại, Bến Tre cấp ngày 27/4/2007, tọa lạc tại ấp Bình Huề 1, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, Bến Tre.

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 764719, thửa đất số 559, tờ bản đồ số 8, diện tích 4753.3 m2, mục đích sử dụng đất: đất ở tại nông thôn 300 m2, đất trồng cây lâu năm 4453.3 m2, thời hạn sử dụng đất: đất ở nông thôn lâu dài, đất trồng cây lâu năm sử dụng đất 28/7/2045; ghi chú thửa đất có 356.9 m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đường bộ, số vào sổ cấp GCN CS04076 do Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bến Tre cấp ngày 20/7/2017, tọa lạc tại xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, Bến Tre.

Chi tiết Thông báo số 3428/TB-NHKL ngày 30/11/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank