• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3373/TB-NHKL ngày 25/11/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 886717, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 00052 do UBND huyện Đầm Dơi cấp ngày 24/02/2017; thửa đất số 56; tờ bản đồ số 25; diện tích 57.3 m2; hình thức sử dụng: riêng; mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn; thời hạn sử dụng đất: lâu dài; nguồn gốc sử dụng đất: công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất, tọa lạc ấp Tân Long A, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, đứng tên ông Nguyễn Chí Nguyện.

- Tài sản gắn liền với đất: nhà trệt, khung cột bằng sắt tiền chế, tường gạch và vách tol, nền gạch men, mái lơp tol, diện tích 57.3 m2, chưa công nhận quyền sở hữu.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 886716, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 00052 do UBND huyện Đầm Dơi cấp ngày 24/02/2017; thửa đất số 59; tờ bản đồ số 25; diện tích 64 m2; hình thức sử dụng: riêng; mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn; thời hạn sử dụng đất: lâu dài; nguồn gốc sử dụng đất: công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất, tọa lạc ấp Tân Long A, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, đứng tên ông Nguyễn Chí Nguyện.

- Tài sản gắn liền với đất: nhà trệt, khung cột bằng sắt tiền chế, vách tol, nền gạch men, mái lơp tol, diện tích 64 m2, chưa công nhận quyền sở hữu.

Chi tiết Thông báo số 3373/TB-NHKL ngày 25/11/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank