• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3372/TB-NHKL ngày 13/10/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

a. Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ 02 khoản nợ của 02 khách hàng ông Lê Thành Công và ông Trần Anh Tuấn tại Ngân hàng TMCP Kiên Long theo các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp nêu trên.

b. Thông tin khách nợ:

b.1 ÔNG LÊ THÀNH CÔNG VÀ BÀ LÊ HƯƠNG GIANG

- Tên Khách hàng vay vốn: ÔNG LÊ THÀNH CÔNG VÀ BÀ LÊ HƯƠNG GIANG

- Mã Khách hàng: P525938

- Số CMND: 013231805     cấp ngày: 01/08/2013 Nơi cấp : CA Hà Nội

- Địa chỉ thường trú: Số 42, ngách 443/104 Nguyễn Trãi, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

- Địa chỉ tạm trú: Thôn Yên Bệ, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội.

b.2 ÔNG TRẦN ANH TUẤN VÀ BÀ NGUYỄN MINH HÀ
- Tên Khách hàng vay vốn: ÔNG TRẦN ANH TUẤN VÀ BÀ NGUYỄN MINH HÀ

- Mã Khách hàng: P513500
- Số CMND: 012313031     cấp ngày: 12/05/2012 Nơi cấp : CA Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: TT Bệnh Viện E, tổ 43 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Địa chỉ tạm trú: Số 9, ngách 3, ngõ 42 phố Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

 

c. Giá trị ghi sổ 02 khoản nợ đến ngày 31/07/2023 là: 4.214.705.944 đồng, cụ thể như sau:

c.1 ÔNG LÊ THÀNH CÔNG VÀ BÀ LÊ HƯƠNG GIANG

- Dư nợ tạm tính đến ngày 31/7/2023, là 2.873.465.362 đồng cụ thể như sau:

+ Nợ gốc: 1.875.000.000 đồng

+ Lãi trong hạn: 740.343.441 đồng

+ Tiền phạt chậm trả lãi: 176.536.276 đồng

+ Lãi quá hạn: 81.585.645 đồng

c.2 ÔNG TRẦN ANH TUẤN VÀ BÀ NGUYỄN MINH HÀ

- Dư nợ tạm tính đến ngày 31/7/2023, là 1.341.240.582 đồng cụ thể như sau:

+ Nợ gốc: 1.014.700.000 đồng

+ Lãi trong hạn: 263.731.699 đồng

+ Tiền phạt chậm trả lãi: 40.417.867 đồng

+ Lãi quá hạn: 22.391.015 đồng

Tiền lãi, tiền phạt tiếp tục phát sinh từ ngày 01/8/2023 cho đến khi 02 khách hàng ông Lê Thành Công và ông Trần Anh Tuấn thanh toán hết nợ cho Ngân hàng TMCP Kiên Long.

d. Giá trị 02 khoản nợ: Giá trị 02 khoản nợ 02 khách hàng ông Lê Thành Công và ông Trần Anh Tuấn ngày 31/07/2023 là: 4.214.705.944 đồng.

e. Tài sản bảo đảm cụ thể theo các Hợp đồng thế chấp nêu trên, bao gồm:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại vị trí: Thửa đất số 17, tờ bản đồ số 76, địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng 4, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (nay là Số 9 ngách 42/3, Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội), diện tích 201m2, và tài sản gắn liền với đất là ngôi nhà 3 tầng diện tích xây dựng 85 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 765727, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H2807, số QĐ: 1794/QĐ-UBND huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội cấp ngày 27/06/2007 mang tên bà Nguyễn Thị Huệ.

- Giá trị tài sản bảo đảm tham khảo: Giá trị tài sản bảo đảm định giá theo chứng thư tư vấn giá số 17288.2023.KBA ngày 09/08/2023 của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Kiên Long là: 4.148.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ một trăm bốn mươi tám triệu đồng).

f. Hiện trạng khoản nợ: 

Khoản nợ được bán theo nguyên trạng khoản nợ (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn – nếu có) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện để tham khảo toàn bộ hồ sơ của khoản nợ. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá.

1. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

a. Giá khởi điểm 02 khoản nợ của 02 khách hàng ông Lê Thành Công và ông Trần Anh Tuấn:

* Khoản nợ khách hàng ông Lê Thành Công:

+ Giá khởi điểm của khoản nợ khách hàng ông Lê Thành Công là: 2.873.465.362 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm bảy mươi ba triệu, bốn trăm sáu mươi lăm nghìn, ba trăm sáu mươi hai đồng)

+ Bước giá: 30.000.000 đồng.  

* Khoản nợ khách hàng ông Trần Anh Tuấn:

+ Giá khởi điểm của khoản nợ khách hàng Trần Anh Tuấn là: 1.341.240.582 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm bốn mốt triệu, hai trăm bốn mươi nghìn, năm trăm tám mươi hai đồng)

+ Bước giá: 15.000.000 đồng  .

(Giá bán nêu trên không bao gồm chi phí cho việc thực hiện bán nợ, chi phí cho việc chuyển giao tài sản bảo đảm và các chi phí khác phát sinh (nếu có), các chi phí này do Bên mua nợ chịu). 

b. Mức giảm giá:

- Trong trường hợp bán đấu giá không thành, mức giảm giá để bán đấu giá lần tiếp theo: Giá khởi điểm lần sau sẽ giảm 10% so với giá khởi điểm lần trước liền kề, Bước giá bằng 1% giá khởi điểm.

- Trường hợp giá khởi điểm phiên đấu giá lần sau của khách hàng Lê Thành Công giảm thấp hơn: 2.525.000.000 đồng và khách hàng Trần Anh Tuấn giảm thấp hơn là 1.125.000.000 đồng thì lấy: 2.525.000.000 đồng là giá khởi điểm để bán đấu giá khoản nợ của khách hàng Lê Thành Công và lấy: 1.125.000.000 đồng là giá khởi điểm để bán đấu giá khoản nợ của khách hàng Trần Anh Tuấn.

c. Bán toàn bộ 02 khoản nợ của 02 khách hàng ông Lê Thành Công và ông Trần Anh Tuấn. Không bán tách rời 2 khoản nợ, khách hàng sẽ phải mua đồng thời 2 khoản nợ.

Chi tiết Thông báo số 3372/TB-NHKL ngày 13/10/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank