• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3370/TB-NHKL ngày 13/10/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

+ Tài sản 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 920981, số vào sổ cấp GCN: CS 00830 do Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 15/01/2018 tọa lạc tại Buôn Krue, xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Chủ sở hữu: Ông Nguyễn Quốc Hưng và bà Lê Thị Ngọc Hương. Với các đặc điểm tài sản cụ thể như sau: Số thửa: 88; Tờ bản đồ số: 19; Diện tích: 9.262,1m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: Đến tháng 12 năm 2063; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất. 

- Tài sản gắn liền với đất: Cây điều trồng năm thứ 25: 08 cây, cà phê trồng năm thứ 10: 350 cây, tiêu trụ sống trồng năm thứ 8: 20 trụ, tiêu trụ gỗ trồng dưới 01 năm: 300 trụ, trụ gỗ: 400 trụ (đường kính 35 cm, cao khoảng 4 m), đậu lạc: 03 sào (3.000 m2), bắp (ngô) trồng khoảng 01 tháng: 300 m2.

+ Tài sản 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 920864, số vào sổ cấp GCN: CS 01256 do Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 15/01/2018 tọa lạc tại Bon Choih, xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Chủ sở hữu: Ông Nguyễn Quốc Hưng và bà Lê Thị Ngọc Hương. Với các đặc điểm tài sản cụ thể như sau: Số thửa: 217; Tờ bản đồ số: 39; Diện tích: 26.335,2m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: Đến tháng 4 năm 2067; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

- Tài sản gắn liền với đất: Khoai mì (sắn) trồng khoảng 02 tháng: 26.000 m2.

Chi tiết Thông báo số 3370/TB-NHKL ngày 13/10/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank