• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3348/TB-NHKL ngày 22/11/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BDD, số vào sổ cấp GCN CH02061, do UBND huyện Củ Chi, cấp ngày 14/02/2011 với các đặc điểm: thửa đất số 166, tờ bản đồ số 8, diện tích 226.9 m2, mục đích sử dụng đất ở 112.6 m2, đất trồng cây lâu năm 114.3 m2, tọa lạc tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh.

Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm 01 căn  nhà 1 trệt + lửng, kết cấu móng BTCT, khung cột BTCT, tường gạch, mái tôn…

Chi tiết Thông báo số 3348/TB-NHKL ngày 22/11/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank