• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3342/TB-NHKL ngày 09/10/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 709, tờ bản đồ số 56, diện tích 58 m2, hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng đất lâu dài, tại địa chỉ 723/24B Lê Văn Lương, ấp 3, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 401607, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CS05897 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 01/08/2016.

Tài sản gắn liền với đất: nhà ở riêng lẻ, diện tích xây dựng 58 m2, diện tích sàn 89.9 m2, cấp 3, hình thức sở hữu: sở hữu riêng, địa chỉ 723/24B Lê Văn Lương, ấp 3, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 401607, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CS05897 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 01/08/2016.

Lưu ý: số nhà gắn trên tường là 1697/44 đường Lê Văn Lương, ấp 3, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh (số nhà trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 401607 là 723/24B ấp 3, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh).

Chi tiết Thông báo số 3342/TB-NHKL ngày 09/10/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank