• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3335/TB-NHKL ngày 06/10/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DB 830059, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CS 20599 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 23/6/2021: thửa đất số 1142; Tờ bản đồ số 101; diện tích 105m2; mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng đất: lâu dài; tọa lạc: khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Hiện trạng tài sản: nhà 1 tầng, tường gạch, mái bê tông cốt thép chưa được công nhận quyền sở hữu, có 1 phần tường và mái chung với công trình xây dựng bên trái liền kề.

Chi tiết Thông báo số 3335/TB-NHKL ngày 06/10/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank