• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3294/TB-NHKL ngày 04/10/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Tài sản thế chấp 1: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số: 13; Tờ bản đồ số: 9; diện tích: 15378.7 m2; hình thức sử dụng: riêng: 15378.7 m2, chung – không; mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng đất: đến năm 2066 ; nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng; tọa lạc tại: Bon Me Ra, xã Đắk R’Tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông; theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  số: CA 935073; số vào sổ cấp GCN: CH 01779 do UBND huyện Tuy Đức cấp ngày 18/01/2016.

- Tài sản gắn liền với đất:

+ 01 nhà gỗ mái tôn nền xi măng, diện tích 55 m²;

+ 01 giếng đào đường kính 1m, sâu 20m;

+ 1800 trụ tiêu sống trồng năm 2014;

+ 02 cây sầu riêng trồng năm 2020;

+ Cây trồng khác: 200 gốc chanh leo trồng được 10 tháng, 100 gốc chanh leo trồng được 1 tháng, đậu ve trồng diện tích khoảng 200 m2; 

Tài sản thế chấp 2: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số: 19; Tờ bản đồ số: 9; diện tích: 7235.7 m2; hình thức sử dụng: riêng: 7235.7 m2, chung – không; mục đích sử dụng đất: đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng đất: đến năm 2066; nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng; tọa lạc tại: Bon Mê Ra, xã Đắk R’Tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông; theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CA 935072; số vào sổ cấp  GCN: CH 01778 do UBND huyện Tuy Đức cấp ngày 18/01/2016.

+ Tài sản gắn liền với đất: Đất trống.

Chi tiết Thông báo số 3294/TB-NHKL ngày 04/10/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank