• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3290/TB-NHKL ngày 03/10/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

1. Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ khoản nợ của Công ty cổ phần tư vấn và đào tạo Bầu Trời Cao tại Ngân hàng TMCP Kiên Long theo các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng thế chấp nêu trên.

2. Thông tin khách nợ:

Tên khách hàng: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Bầu Trời Cao;

Trụ sở chính: 34 Nguyễn Thi Định, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng;

Mã số thuế: 0401411423.

3. Giá trị ghi sổ khoản nợ đến ngày 08/8/2023 là 132.468.341.804 đồng (trong đó nợ gốc là 71.642.919.380 đồng, lãi, phạt là 60.825.422.424 đồng). 

Tiền lãi, tiền phạt tiếp tục phát sinh từ ngày 08/8/2023 cho đến khi Công ty cổ phần tư vấn và đào tạo Bầu Trời Cao thanh toán hết nợ cho Ngân hàng TMCP Kiên Long.

4. Giá trị khoản nợ: Giá trị khoản nợ ngày 08/8/2023 là 132.368.341.804 đồng.

5. Tài sản bảo đảm cụ thể theo các Hợp đồng thế chấp nêu trên, bao gồm:

- Quyền sử dụng đất tọa lạc tại vị trí: Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - giai đoạn 2, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 189638, do UBND Tp. Đà Nẵng cấp ngày 14/06/2013, số vào sổ cấp GCN: CT 17088, với các đặc điểm cụ thể như sau: Tờ bản đồ số A2-9(GĐ2), số thửa 01, diện tích: 1.428,3 m2 (đất ở và sản xuất kinh doanh), thời hạn sử dụng : lâu dài, nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Tài sản gắn liền với đất: Trường mầm non Chú Ếch Con tại thửa đất số 01,  Tờ bản đồ số A2-9(GĐ2) đường Võ Chí Công, thuộc Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân - giai đoạn 2, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

- Tài sản là các trang thiết bị phục vụ giảng dạy, thiết bị vận hành, chi tiết theo các Hợp đồng thế chấp nêu ở trên. 

Giá trị tài sản bảo đảm tham khảo: Tài sản bảo đảm theo các Hợp đồng thế chấp nêu trên, bao gồm Quyền sử dụng đất, công trình trên đất, máy móc, thiết bị được Công ty TNHH thẩm định giá Hoàng Quân định giá theo chứng thư thẩm định giá số CTĐN0220822CT ngày 26/8/2022 với giá: 135.461.000.000 đồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ, bốn trăm sáu mươi mốt triệu đồng). Trong đó, quyền sử dụng đất: 98.975.171.144 đồng, giá trị công trình xây dựng trên đất: 32.181.248.100 đồng, giá trị vật tư, trang thiết bị: 4.304.630.199 đồng.

6. Hiện trạng khoản nợ: 

Khoản nợ được bán theo nguyên trạng khoản nợ (bao gồm nguyên trạng khoản nợ, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn – nếu có) và theo phương thức “có sao bán vậy”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện để tham khảo toàn bộ hồ sơ của khoản nợ. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua khoản nợ đấu giá.

Chi tiết Thông báo số 3290/TB-NHKL ngày 03/10/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank