• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3282/TB-NHKL ngày 15/11/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS232310, số vào sổ cấp GCN CH05014 do UBND huyện Đức Hòa cấp ngày 08/11/2019 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 315, tờ bản đồ số 12-4-4, diện tích: 206m2, mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị; tọa lạc tại Ô 5 Khu B, Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm 02 căn nhà liền kề, 01 căn nhà 1 trệt, kết cấu tường gạch, nền xi măng, mái tôn và 01 căn nhà tiền chế 1 trệt, kết cấu khung sắt, vách + mái tole thiếc, nền xi măng.

Chi tiết Thông báo số 3282/TB-NHKL ngày 15/11/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank