• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 31/TB-NHKL ngày 06/01/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CN 618150, số vào sổ cấp GCN: CS05443 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng cấp ngày 06/6/2018, thửa đất số 990; tờ bản đồ số 07; diện tích 4.846,8m2; hình thức sử dụng: sử dụng riêng; mục đích sử dụng đất: đất ở tại nông thôn 90m2, đất trồng cây lâu năm: 4756,8m2; thời hạn sử dụng đất: đất ở tại nông thôn: lâu dài, đất trồng cây câu năm: đến ngày 15/10/2043; nguồn gốc sử dụng đất: nhận thừa kế đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất 90m2 ONT, nhận thừa kế đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất 4.756,8m2 CLN; tọa lạc Ấp B2, xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

- Tài sản gắn liền với đất: 

+ 01 căn nhà cấp 4 kết cấu:

Nhà trước: tường gạch, nền gạch men, mái fibro xi măng;

Nhà sau: vách thiếc, mái fibro xi măng, nền tráng xi măng;

+ 01 chuồng trại chăn nuôi heo mái fibro xi măng;

+ 01 căn nhà vách tole thiếc đóng cửa;

+ 01 căn nhà cấp 4 kết cấu tường gạch, nền gạch men, mái tole;

+ 02 ngôi mộ người thân.

Ngoài ra trên đất có các loại cây tạp không có giá trị.

Chi tiết Thông báo số 31/TB-NHKL ngày 06/01/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank