• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3194/TB-NHKL ngày 12/11/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CU 625696; số cấp GCN CS 06858, thửa đất số 537, tờ bản đồ số 38, diện tích 647.7 m2, mục đích sử dụng đất: đất trồng cây hàng năm khác, hình thức sử dụng: sử dụng riêng; Thời hạn sử dụng đất 305/5/2064. Tọa lạc tại ấp Cây Trắc, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp ngày 30/3/2020.

Chi tiết Thông báo số 3194/TB-NHKL ngày 10/11/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank