• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3191/TB-NHKL ngày 26/09/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số: 57; tờ bản đồ số: 106; diện tích: 359,2 m2; hình thức sử dụng : riêng 359,2 m2; chung – không; mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn; thời hạn sử dụng đất: lâu dài; nguồn gốc sử dụng đất: công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất; địa chỉ: thôn 3, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CE 113466; số vào sổ cấp GCN: CH 00326 do UBND huyện Đắk Song cấp ngày 23/12/2016.

- Tài sản gắn liền với đất : 01 nhà ở cấp 4, diện tích 98,6 m². 

+ Cấu tạo 1 phòng khách,3 phòng ngủ, 01 phòng bếp, 01 nhà vệ sinh. 

+ Kết cấu: Tường gạch, mái tôn, trần nhựa tấm, nền gạch men, 01 gác lửng, sàn gác lửng, khung sắt hộp phủ ván ép, cầu thang sắt, cửa chính, cửa sổ bằng sắt mạ sơn .

+ Mái vòm sân, khung kèo sắt hộp, diện tích mái vòm 144m²

+ Hàng rào trước nhà trụ bê tông và sắt, cổng sắt mạ sơn trống rỉ, tường gạch cao 1m bao quanh công trình xây dựng, dài 12 m. hàng rào trước nhà trụ bê tông và sắt dài 9m, cao khoảng 1.8m.

Chi tiết Thông báo số 3191/TB-NHKL ngày 26/09/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank