• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3180/TB-NHKL ngày 9/11/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 14552/98 do UBND TP. HCM cấp ngày 30/11/1998, cập nhật thay đổi chủ sở hữu cho ông Nguyễn Thái Thành ngày 02/01/2009 với các đặc điểm cụ thể như sau: 

- Đất ở: Thửa đất số 4-362; tờ bản đồ số 6-Saigon-Tân Định; diện tích 28 m2.

- Nhà ở:

+ Theo Giấy chứng nhận: Tổng diện tích sử dụng 71 m2; diện tích xây dựng 28 m2; kết cấu nhà: tường gạch, sàn gỗ, mái tôn; số tầng 1+2 gác gỗ; địa chỉ số 9/19B đường Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

+ Tài sản gắn liền với đất theo hiện trạng thực tế (01 phần chưa được công nhận quyền sở hữu) là nhà 4 tầng + lửng; kết cấu tường gạch, sàn BTCT, mái tôn.

Chi tiết Thông báo số 3180/TB-NHKL ngày 09/11/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank