• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3175/TB-NHKL ngày 8/11/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 276; tờ bản đồ: 01; Địa chỉ xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh; Diện tích 1,150m2; Hình thức sử dụng riêng; Mục đích sử dụng Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn  sử dụng: 08/2044; Nguồn gốc sử dụng: nhận QSDD do tặng cho, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 263744, số vào sổ cấp GCN: CH01149 do UBND huyện Cần Giờ cấp 24/08/2010.

Tài sản gắn liền với đất: nhà tạm vách gỗ, mái lá, diện tích 105 m2 (chưa được công nhận quyền sở hữu). Hiện trạng theo Bản vẽ hiện trạng vị trí ngày 24/10/2022 của Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ đo đạc bản đồ Gia Hưng.

Chi tiết Thông báo số 3175/TB-NHKL ngày 08/11/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank