• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3174/TB-NHKL ngày 25/09/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Phương tiện vận tải nhãn hiệu: MISUBISHI; loại xe: ô tô con; màu sơn: trắng; số chỗ ngồi: 07 chỗ; số máy: 4A91HN2377; số khung: NC1WKN014193; dung tích: 1499 cm3; tải trọng hàng hóa; biển số đăng ký: 78A-084.98 do Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Phú Yên cấp ngày 21/03/2020 theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 019912.

Chi tiết Thông báo số 3174/TB-NHKL ngày 25/09/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank