• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 314/TB-NHKL ngày 20/02/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 951277 thửa đất số 674; Tờ bản đồ số 18; diện tích 245m2; mục đích sử dụng đất : Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng đất : Lâu dài; tọa lạc tại Thôn 1, Xã Thuận Minh, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận. Tài sản gắn liền với đất: Hai căn nhà cấp 4.

Chi tiết Thông báo số 314/TB-NHKL ngày 20/02/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank