• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3095/TB-NHKL ngày 31/10/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số I197622, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 0022QSDĐ/58070808 do UBND huyện Vĩnh Châu (nay là Thị xã Vĩnh Châu) cấp ngày 06/01/1997; thửa đất số 419, tờ bản đồ số 03; diện tích 13.000 m2; mục đích sử dụng đất: 1L; thời hạn sử dụng đất đến ngày 15/10/2063; tọa lạc tại ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, (nay là khóm Vĩnh Trung, phường 2, Thị xã Vĩnh Châu) tỉnh Sóc Trăng.

Tài sản gắn liền với đất:

+ 1 căn nhà trước diện tích 70.3 m2.

+ 1 căn nhà sau diện tích 59.2 m2.

+ 1 căn nhà liền kề diện tích 57 m2.

(chưa được công nhận quyền sở hữu)

+ 16 cây dừa

Ngoài ra trên đất còn có 01 cái ao đang nuôi tôm và 01 bụi bông trang, Ngân hàng không định giá

Chi tiết Thông báo số 3095/TB-NHKL ngày 31/10/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank