• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3090/TB-NHKL ngày 31/10/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 521691, số vào sổ cấp GCN CS00041, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 13/10/2015 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 1209, tờ bản đồ số 12, diện tích 124,1m2, mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn; tọa lạc tại ấp Phước Toàn, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

- Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm nhà 1 trệt, 1 gác, diện tích ước tính 70m2; kết cấu tường gạch, nền gạch, mái tôn, gác giả

Chi tiết Thông báo số 3090/TB-NHKL ngày 31/10/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank