• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3088/TB-NHKL ngày 31/10/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 159333, số vào sổ cấp GCN CS04871 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 01/11/2019 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 934, tờ bản đồ số 9, diện tích 2.189m2, mục đích sử dụng: đất trồng cây hàng năm khác; tọa lạc tại ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận): theo hiện trạng thực tế gồm Nhà ở riêng lẻ, 01 tầng, diện tích ước tính 110m2; kết cấu tường gạch, nền gạch, mái tôn.

Chi tiết Thông báo số 3088/TB-NHKL ngày 31/10/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank