• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3086/TB-NHKL ngày 31/10/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 159335, số vào sổ cấp GCN CS04873 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 01/11/2019 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 620, tờ bản đồ số 10, diện tích 493 m2, mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn; tọa lạc tại xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tài sản gắn liền với đất nằm trên Thửa đất số 620, tờ bản đồ số 10 (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm Nhà ở 1 trệt, diện tích ước tính 86,4m2; kết cấu tường gạch, nền gạch, mái tôn

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 159336, số vào sổ cấp GCN CS04874 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 01/11/2019 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 941, tờ bản đồ số 9, diện tích 500 m2, mục đích sử dụng: đất trồng cây hàng năm khác; tọa lạc tại ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Chi tiết Thông báo số 3086/TB-NHKL ngày 31/10/2022: tại đây.

 

 


Đăng ký nhận tin
KienlongBank