• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3073/TB-NHKL ngày 9/12/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 025515; số vào sổ cấp GCN: H14563; do UBND huyện Đông Hải cấp ngày 14/07/2008, thửa số 139; tờ bản đồ số 17; diện tích 200 m2; loại đất: đất ở; thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;  nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; địa chỉ thửa đất: ấp Rạch Rắn, xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Tài sản gắn liền với đất: Căn nhà cấp 4, xây dựng tường bê tông cốt thép, nền lát gạch men, máy lợp tol tốp lô, vách xây tường.

Chi tiết Thông báo số 3573/TB-NHKL ngày 09/12/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank