• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 3015/TB-NHKL ngày 26/10/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp 5 Biển A, xã Nam Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang; diện tích 22.740m2 (đất trồng lúa); thửa đất số 319; tờ bản đồ số: 1-1; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BL 619058 do UBND huyện An Biên cấp ngày 10/10/2012, tài sản đứng tên ông Trần Văn Nhơn và bà Trần Ánh Tuyết.

- Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp 5 Biển A, xã Nam Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang; diện tích 10.080m2 (đất chuyên trồng lúa nước); thửa đất số 320; tờ bản đồ số: 10; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BY 083425 do UBND huyện An Biên cấp ngày 22/12/2015, tài sản đứng tên ông Trần Văn Nhơn và bà Trần Ánh Tuyết

Chi tiết Thông báo số 3015/TB-NHKL ngày 26/10/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank