• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 29/TB-NHKL ngày 06/01/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số I 197724, số vào sổ cấp GCN: 0025 QSDĐ/58070810 do UBND huyện Vĩnh Châu (nay là thị xã Vĩnh Châu) cấp ngày 24/01/1997, thửa đất số 170; tờ bản đồ số 02; diện tích 21.912m2; mục đích sử dụng đất: Ao.t; Thời hạn sử dụng đất: 15/10/2063; tọa lạc ấp Giồng Me, xã Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (nay là khóm Giồng Me, Phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).

- Tài sản gắn liền với đất: 

+ 08 ao tôm, cua: trong đó 04 ao do ông Lai Văn Sẽn quản lý, 02 ao do bà Lai Mỹ Khém quản lý, 02 ao do ông Lai Văn Giáo quản lý.

+ 02 căn nhà tạm:

Căn nhà thứ nhất: ngang khoảng 4,5m, dài 12m, vách lá, nền đất, mái tole, cột cây gỗ địa phương.

Căn thứ hai ngang khoảng 5m, dài 8m, vách lá, nền đất, mái tole, cây gỗ địa phương.

+ 01 căn chòi vách lá ngang 4m dài 6,5m để đựng vật dụng

+ 04 ngôi mộ người thân.

+ 14 cây mãng cầu, 06 cây ổi, 17 cây xoài, 06 cây dừa.

Chi tiết Thông báo số 29/TB-NHKL ngày 06/01/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank