• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2998/TB-NHKL ngày 25/10/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số I 163797, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 0154QSDĐ/58070301 do UBND huyện Vĩnh Châu (nay là thị xã Vĩnh Châu) cấp ngày 28/4/1997, thửa đất số 356, tờ bản đồ số 08, diện tích 4.622m2; mục đích sử dụng đất: 1L; thời hạn sử dụng đất: Đến 15/10/2063; nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng QSDĐ; tọa lạc ấp Trà Vôn A, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số I 163794 số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 0151QSDĐ/58070301  do UBND huyện Vĩnh Châu (nay là thị xã Vĩnh Châu) cấp ngày 28/4/1997, thửa đất số 367, tờ bản đồ số 08, diện tích 18.404m2; mục đích sử dụng đất: 1L; thời hạn sử dụng đất: Đến 15/10/2063; nguồn gốc sử dụng đất: Nhận thừa kế QSDĐ; tọa lạc ấp Trà Vôn A, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

- Tài sản gắn liền với đất: 06 cái ao, trong đó 02 ao có chạy quạt oxi, 02 ao không có quạt oxi, 01 ao trống không có nước, 01 ao dài dùng để lắng (lấy nước nuôi tôm); 01 căn chòi mái lợp tole tớp lô xi măng, nền đất, cột bê tông, vách lá + tole tớp lô xi măng, đòn tay tre và 06 bụi chuối đang cho quả. Các tài sản này Ngân hàng không định giá.
Chi tiết Thông báo số 2998/TB-NHKL ngày 25/10/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank