• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2976/TB-NHKL ngày 22/10/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 72, tờ bản đồ số 27 phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức), diện tích 2.438,4 m2, hình thức sử dụng chung, mục đích sử dụng đất ở tại đô thị (xây dựng khu chung cư), thời hạn sử dụng đất lâu dài theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 924337, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CS21173/DA do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 28/03/2018, cập nhật thông tin thay đổi chủ sở hữu mới ngày 14/11/2018.

Tài sản gắn liền với đất: Căn hộ số 13.10 khối A1, Chung cư phường Hiệp Bình Phước – Tam Bình, đường Gò Dưa, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (nay là TP.Thủ Đức), TP.Hồ Chí Minh; diện tích sàn: 72.2 m2; hình thức sở hữu: sở hữu riêng; địa chỉ Chung cư phường Hiệp Bình Phước – Tam Bình, đường Gò Dưa, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

Chi tiết Thông báo số 2976/TB-NHKL ngày 22/10/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank