• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2973/TB-NHKL ngày 07/09/2023

1 Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất thửa đất số 669, tờ bản đồ số 02, diện tích: 984 m2 đất CLN có thời hạn sử dụng đến tháng 9/2054, địa chỉ: Thôn Thắng Hòa, Xã Hàm Thắng, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AC078593, Số vào sổ cấp GCN: H00710 do UBND Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cấp ngày 13/04/2005, cập nhật biến động ngày 04/01/2019. Hiện trạng: đất trống.

Chi tiết Thông báo số 2973/TB-NHKL ngày 07/09/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank