• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2923/TB-NHKL ngày 18/10/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY232174, số vào sổ cấp GCN CH03077, do UBND huyện Cần Giuộc cấp ngày 12/02/2015 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 487, tờ bản đồ số 4, diện tích 91m2, mục đích sử dụng: đất trồng cây hàng năm khác, tọa lạc tại ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm nhà ở 1 trệt, diện tích ước tính 70m2; kết cấu tường gạch, nền gạch, mái tôn.

Chi tiết Thông báo số 2923/TB-NHKL ngày 18/10/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank