• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2919/TB-NHKL ngày 18/10/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CE 164357, số vào sổ cấp GCN: CS06933 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 16/09/2016 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 745, tờ bản đồ 20, diện tích 77m2, mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn; địa chỉ tại ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm nhà 1 trệt, diện tích ước tính 50m2; kết cấu tường gạch, nền gạch, mái tôn.

Chi tiết Thông báo số 2919/TB-NHKL ngày 18/10/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank